Philosophy of Sports (all in Swedish)

Etikprofessorn och idrotten (2019): sports8

Humanism och idrott (2012):

Humanism och idrott

Spontanidrott inte mer jämlik (2011): sports6

Fotboll är inte krig utan begärstillfredsställelse (2010): sports5

För socialismens skull – acceptera tävlingsdriften (2005): sports4

Göran Greider i Ivar Lo:s idrottsfientliga fotspår (1999): sports3 NH

Att idrott skall vara så svårt att förstå (1994): sports1 NH